Utförandeentreprenader

Utförandeentreprenader

Utförandeentreprenader innebär att du ordnar med bygglovet, samordnar olika konsulter och tillhandahåller ritningar och övriga handlingar för anbudsförfrågan samt alla arbetshandlingar.

Du ansvarar med andra ord för förslagshandlingar och all projektering, vanligtvis med hjälp av en arkitekt eller ett projektledningsföretag, som i så fall även kan hjälpa till med anbudsförfrågan, upphandling, samordning av olika entreprenörer, besiktning och kontroll. I gengäld kan du styra mer detaljerat hur du vill ha huset i en utförarentreprenad än i en totalentreprenad. Du bör dock inte välja en utförandeentreprenad om du inte har professionell hjälp eller själv har stor erfarenhet av entreprenader.

Generalentreprenad

Den vanligaste formen av utförandeentreprenad är så kallad generalentreprenad. Den innebär att du skriver avtal med en generalentreprenör som sedan upphandlar och ansvarar för alla övriga underentreprenörer samt material och byggvaror. Avtalet baseras på färdiga bygghandlingar som justerats enligt överenskommelser i anbudet. När avtalet är skrivet blir det kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som sedan tillkommer eller avgår. Därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.

Delad entreprenad

En annan vanlig form av utförandeentreprenad är så kallad ”delad entreprenad”. Den innebär att du själv handlar upp och avtalar med de företag som ansvarar för de olika delarna av bygget. En av entreprenörerna kan utses till huvudentreprenör, som i så fall samordnar övriga entreprenörer på byggplatsen. I annat fall ansvarar du för samordningen. Det är ett omfattande arbete som kan leda till förseningar och oförutsedda kostnader om det brister i samordningen. Professionella byggherrar anlitar normalt en projektledare. Med delad entreprenad har du själv kontroll över bygget och vilka företag som är engagerade i det. Det kräver dock både kunskap och erfarenhet.

Skriva avtal med flera

En vanlig form av delad entreprenad innebär att du köper projektering och byggmaterial av ett företag, och anlitar ett annat för byggarbetet. Sedan får du ofta själv anlita övriga hantverkare som behövs för el, vvs- och markarbeten m.m. Det blir ett mellanting mellan en generalentreprenad och delad entreprenad, där du inte har hela kontrollen över hur huset utformas, men hela ansvaret för hur arbetena planeras, samordnas och utförs. Det kan bli besvärligt om inte resultatet blir bra, och problem att komma till rätta med fel och brister i utförandet, om olika inblandade parter skyller på varandra eller på bristande samordning av dig.

Kontakt

Projektansvarig

Hama Salim
08-409 097 90
070-092 41 41
Hama.salim@buildy.se


Ekonomi

Tereza Samuelsson
08-409 097 90
070-092 35 56
tereza.samuelsson@buildy.se


Kontakta oss
Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande