Totalentreprenad

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett företag, som ritar och konstruerar huset och sedan bygger det. Det företaget ansvarar också för upphandling och samordning av andra företag som behövs för att genomföra bygget.

I en totalentreprenad så anger du hur huset ska se ut och vad det ska innehålla till exempel med enkelt utformade skisser och beskrivningar, samt krav på de funktioner som huset ska ha. Totalentreprenören genomför projekteringen och utformar de tekniska lösningarna och arbetshandlingarna, samt bygger huset. Totalentreprenören anlitar projektörer och underentreprenörer och samordnar genomförandet.

Totalentreprenaden kallas ibland för ”funktionsentreprenad”, eftersom du bara anger vilka krav på funktioner som du har. När entreprenadavtalet är skrivet blir det sedan kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som tillkommer eller avgår, därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.

Skriva avtal

Totalentreprenader bör baseras på ett standardavtal som heter ABT 06, ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader” och som avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, och utges av Byggandets Kontraktskommitté BKK.

Kontakt

Projektansvarig

Hama Salim
08-409 097 90
070-092 41 41
Hama.salim@buildy.se


Ekonomi

Tereza Samuelsson
08-409 097 90
070-092 35 56
tereza.samuelsson@buildy.se


Kontakta oss
Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande