Projektering

Med Buildy AB som projektansvarig kan ni få era "idéskisser" till  "nyckelfärdigt hus". Med vår breda kontaktnät samt goda kunskaper inom CAD-ritningar, bygglovshandlingar och 3D-modeller kan vi hjälpa er med att göra er drömboende till en verklighet. Buildy AB hjälper er med att få era idéer till professionella bygglovshandlingar som byggnadsnämnden förstår och accepterar. Genom vår gedigna erfarenhet inom byggledning och byggteknik kan vi leda ert byggprojekt i hamn och färdigställa er entreprenad i linje med era önskemål och samtliga branschregler.

Byggledning

Med våra erfarna och kompetensfulla byggledare kan vi erbjuda våra kunder att leda deras bygg, mark och anläggningsprojekter. Vi tar ansvar för  kontroll av bygge, samordnar byggmöten där vi granskar varje enskild entreprenads arbetsutförande. Vi kontrollerar och ser till att underentreprenören håller sig till avtal, bär ansvaret för miljö och arbetsmiljö frågor, kontrollerar den ekonomiska planen och ser till att den hålls av samtliga underentreprenörer och sist men inte minst sköter vi all kontakt med kommuner fram till slutbesket. 

 

Kalkylering

Buildy AB kan hjälpa er som kund med att kalkylera ert projekt genom att presentera en produktionskalkyl där ni kan se alla kostnader för respektive parter som är inblandade i ert projekt. Genom denna kalkyl får ni en helhetsbild över den ekonomiska planen och få fram ett totalt pris för ert byggprojekt.
Fördelen med en produktionskalkyl är att ni som kund kan enkelt se hur mycket pengar som går åt olika delmoment och vilken typ av tillägg ni bör prioritera vid t.ex tillval av olika typer av arbeten.