Om Buildy

Buildy AB i korthet
Buildy AB bildades 2009 och sedan 2014 har den nya styrelsen tagit över bolaget med visionen att leverera högkvalificerat arbete med förmånliga priser och villkor i syfte att människor samt organisationer aktivt söker sig till Buildy AB vid valet av att anlita ett byggföretag.
Utförande av arbete på kort tid och i linje med kundens önskemål har sedan dess varit en central del i företagets identitet.
Buildy AB har sedan 2014 haft nöjda kunder samt goda referenser som har resulterat till den utvecklingen som företaget kunnat göra på så kort tid.
Plan framåt är att försätta förse våra kunder med kreativa idéer samt konceptuellt arbete i linje med deras önskemål.

Buildy AB har tre anställda som består av en VD/projektansvarig , ekonom samt bygg/ projektledare och 11 andra företag som underentreprenörer.

Affärsidé och strategi
Buildy AB, bygger, renoverar samt reparerar fastigheter i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. En byggnad signerad Buildy AB kan vara en helt nybyggnad eller en ombyggnad av äldre byggnad, så som lägenheter, villor, kontor eller industri lokaler.