Entreprenadsformer

Med olika entreprenadformer avses hur ansvaret fördelas mellan parterna, vilket regleras i avtalet. Man skiljer på två huvudformer av entreprenader; totalentreprenad och utförarentreprenader. Dessutom finns det en särskild entreprenad som avser småhus som ett företag uppför åt en konsument, och som baseras på konsumenttjänstlagen.

 

 

Med Buildy AB

Med Buildy Ab som entreprenör och byggpartner kan ni välja mellan två olika entreprenads former, totalentreprenad eller småhusentreprenad.

 

Vid en totalentreprenad i vardagligt tal benämnt som nyckelfärdigt hus, är byggherren beställare av ett projekt. Av vad som framgår under länken totalentreprenad , tecknar ni som byggherre och beställaren endast ett avtal med Buildy ab som totalentreprenör.
Buildy AB projekterar och producerar samt ansvarar för att byggandet av ert hus utförs och färdigställs enligt branschreglerna och ert önskemål som byggherre och beställare.

 

Se figuren nedan, här kan ni se hur upplägget för en totalentreprenad ser ut.

Bild1

 

Vid tillämpning av småhusentreprenad, kommer ni träffa två olika avtal, ett med Buildy ab som entreprenör och ett med husleverantörer som ansvara för husets byggsats d.v.s allt som har med huset material och göra,förutom material som berör grund,plattsättning,målning, vvs, och el. Precis som vid en totalentreprenad ansvarar Buildy ab för Projektering och producering  av ert hus samt ansvarar även för  att byggandet av ert hus utförs och färdigställs enligt branschreglerna och ert önskemål som byggherre och beställare.

Nedan ser ni en figur som  beskriver hur entreprenadens upplägg ser ut vid  val av småhusentreprenad.

Bild1

Kontakt

Projektansvarig

Hama Salim
08-409 097 90
070-092 41 41
Hama.salim@buildy.se


Ekonomi/Administration

Tereza Samuelsson
08-409 097 90
070-092 35 56
tereza.samuelsson@buildy.se


Kontakta oss
Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande