Start | Buildy

Nybyggen

Att få vara med och bygga sitt drömboende från botten i egentlig mening är otroligt spännande, men under resans gång är det många bitar som ska falla på plats. Det kan vara allt ifrån kalkylering, bygglov, planering samt beställning. Därför kan det vara väldigt svårt och omständligt för er som konsumenter att få alla bitar falla på rätt plats. Med Buildy AB som entreprenör slipper ni tänka på alla dessa bitar och kan istället luta er bakåt och planera inför ert drömboende.

Läs mer...

Entreprenads former

I ett byggprojekt kan du välja mellan olika entreprenadformer, totalentreprenad eller olika sorters utförandeentreprenader. Under projektets gång är det viktigt att du vet vad varje avtal innebär och att du håller reda på vilka parter som är inblandade i bygget.

Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete åt en beställare på en bestämd plats. Hur arbetet ska utföras och vem som ansvarar för vad regleras i ett entreprenadavtal eller kontrakt mellan beställaren och entreprenören.

Gemensamt för samtliga entreprenadformer är byggmöten med tydliga protokoll så man långt efteråt kan spåra beslut (vem och hur togs beslutet). Utifrån vilken entreprenadform som väljs tas beslut om vilka, hur många och vilka möten som behövs med underentreprenörer som lämnat offert, startmöte med de valda entreprenörerna, byggmöten under entreprenad tiden samt ett projektavslutsmöte.

Läs mer...

Nyheter

Nybyggnad av 2 st parhus i Trångsund/Strömvägen - Fastigheten ska bebyggas med 2 st parhus.
Kontakt

Projektansvarig

Hama Salim
08-409 097 90
070-092 41 41
Hama.salim@buildy.se


Ekonomi/Administration

Tereza Samuelsson
08-409 097 90
070-092 35 56
tereza.samuelsson@buildy.se